Styczeń 2022 wniósł pewną nowość do prawa budowlanego w Polsce. Jest nią uproszczona procedura budowy domu do 70 m². Jakich konkretnie budynków dotyczy wspomniane uproszczenie?

Zarówno domów mieszkalnych jak i rekreacyjnych. Muszą one jednak spełniać pewne warunki. Jakie? Odpowiadamy poniżej.

Dom bez formalności – mieszkalny:

  • budynek jednorodzinny, mieszkalny, wolnostojący,
  • posiadający co najwyżej 2 kondygnacje,
  • w całości mieści się na działce lub działkach, na których był zaprojektowany,
  • przeznaczony na własne cele mieszkaniowe.

 

Dom bez formalności – rekreacyjny:

  • budynek parterowy,
  • przeznaczony na cele rekreacji indywidualnej,
  • rozpiętość jego elementów konstrukcyjnych nie przekracza 6 m, a wysięg wsporników 2 m,
  • można wybudować jeden taki dom rekreacyjny na każde 500 m² działki.

Wspomniany dom do 70 m² możemy postawić na naszej działce, pod warunkiem, że spełnia on nasze własne potrzeby mieszkaniowe, bądź potrzeby rekreacyjne. Sytuacja rodzinna czy majątkowa pozostają bez znaczenia. Obowiązkiem jest też tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której powstać ma dom.

Na czym polega uproszczenie w budowie domu do 70 m²?

Określenie ,,dom bez formalności”, oznacza, że do jego wzniesienia nie będziemy potrzebowali kierownika i dziennika budowy. To do nas samych należy decyzja czy chcemy skorzystać z fachowej pomocy, czy nie jest to nam potrzebne. Dodatkowo decyzja o warunkach zabudowy w takim przypadku wydawana jest w krótszym terminie – do 21 dni.

Istotny jest też fakt, że przy zmianie sytuacji życiowej, możemy taki dom wynająć, sprzedać lub przepisać na inną osobę.

Dom do 70 m² możemy wybudować na terenie nieposiadającym planu zagospodarowania przestrzennego, ale tylko w sytuacji kiedy uzyskamy decyzję o warunkach zabudowy.

Czy możemy wybudować dom do 70 m² na działce rolnej?

Tak, pod warunkiem, że jest to grunt rolny o klasie IV-VI. W tym przypadku nie musimy uzyskać zgody na zmianę przeznaczenia terenu.
Jeśli jednak chcesz wybudować dom do 70 m² na działce rolnej wyższych klas (I-III) lub na działce leśnej, musisz sprawdzić, czy ten teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W trakcie przyjmowania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego przez gminę wspomniany teren może zostać objęty zgodą ministra (właściwego do spraw rozwoju wsi lub do spraw środowiska) na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Jeżeli obszar, w obrębie którego, znajduje się twoja działka, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, możesz wybudować dom na terenie rolnym po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy, a także decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej. Po szczegółowe informacje musisz zgłosić się do urzędu gminy lub miasta.

Odpowiadając na pytanie z nagłówka, domy do 70 m² bez pozwolenia na budowę nie są mitem. Możemy zatem postawić w ten sposób na swojej działce każdy z domków mobilnych DMK Budownictwo. Jest to spore ułatwienie w porównaniu do procedury uzyskania pozwolenia na budowę.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/ulatwienia-w-budowie-domow-do-70-m2