Subventionen

Firma DMK Budownictwo Dariusz Dziuba Spółka Komandytowa realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą ,,Przygotowanie firmy DMK Budownictwo do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją przedsiębiorstwa”.

CEL PROJEKTU

Przygotowanie firmy DMK Budownictwo do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności.

PLANOWANE EFEKTY

Zwiększenie aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych
Wartość projektu – 722 692.22 PLN
Wkład Funduszy Europejskich – 512 847.50 PLN

DMK Budownictwo - Subventionen