Domki całoroczne i letniskowe, zarówno te na kołach, jak i bez, stanowią miejsce wypoczynku, pracy lub stałego zamieszkania. Niejednokrotnie też, przynoszą nam dochód z najmu. Niezależnie od celu, dla jakiego nabywamy te budynki, istotna jest dla nas nie tylko cena, projekt, wyposażenie. Myślimy też o tym, czy tego typu rozwiązania posiadają gwarancję producenta. Jest to tym bardziej istotne, że domki całoroczne składają się z wielu elementów, a jak wszyscy wiemy, niektóre z nich mogą ulec uszkodzeniu, niezależnie od sposobu ich użytkowania. To, dlatego powinniśmy upewnić się, czy w takiej sytuacji możemy liczyć na pomoc, czy jesteśmy zdani sami na siebie. Opieka posprzedażowa to jeden z elementów, który powinniśmy wziąć pod uwagę.

1. Domki całoroczne i letniskowe a gwarancja

2. Jaką gwarancję mają domki całoroczne?

3. Gwarancja na domki całoroczne i letniskowe DMK Budownictwo

1. Domki całoroczne i letniskowe a gwarancja

Rozważania w tym temacie należałoby rozpocząć od wyjaśnienia pojęcia gwarancji. A więc, gwarancja jest podstawą do złożenia reklamacji. Stanowi ona dobrowolne oświadczenie, które dotyczy jakości towaru. Składane jest przez przedsiębiorcę, zwanego w tym przypadku gwarantem. Treść gwarancji musi być sformułowana w sposób zrozumiały i klarowny, koniecznie w języku polskim.

Gwarancja jest uprawnieniem dobrowolnym udzielanym nabywcy przez producenta. Najczęściej uprawnia do naprawy wadliwego towaru lub jego elementu.

A czym są domki całoroczne i letniskowe, o których mowa w tym artykule? W ten sposób określamy domki mobilne i modułowe, które mogą nam służyć zarówno w sezonie letnim jak i przez okrągły rok. Produkowane są one w zakładach produkcyjnych, a w miejsce docelowe dowożone są w całości. Stanowią, zatem towar podlegający gwarancji.

2. Jaką gwarancję mają domki całoroczne?

Odpowiedzi na to pytanie należy szukać u producentów domków. Każdy z nich może mieć odmienne warunki. To, dlatego tak ważne jest przeanalizowanie tej kwestii jeszcze przed zakupem. Nie chcemy przecież, żeby coś nas zaskoczyło w razie pojawienia się problematycznej sytuacji.

Po przeczesaniu rynku domków mobilnych, możemy dojść do pewnych wniosków i ustalić jak najczęściej wyglądają warunki gwarancji. Większość producentów, choć należy zaznaczyć, że nie wszyscy, ustala odmienny okres gwarancyjny na kluczowe elementy, a odmienny na te mniej istotne.

Do elementów kluczowych zaliczamy konstrukcję budynku, pokrycie dachowe oraz elewację. W większości przypadków wszystkie trzy elementy podlegają dłuższej gwarancji, z zastrzeżeniem, że elewacja wykonana jest z paneli z tworzywa sztucznego.

Pozostałe elementy jak wyposażenie domku czy sprzęty AGD podlegają krótszemu okresowi gwarancji, wynoszącemu zwykle 2 lata.

Są to informacje ogólne. Nie mamy zatem pewności, że producenci, których domki całoroczne i letniskowe bierzemy pod uwagę, posiadają takie właśnie warunki gwarancyjne. Należy uzyskać informację bezpośrednio w firmie, którą jesteśmy zainteresowani.

3. Gwarancja na domki całoroczne i letniskowe DMK Budownictwo

DMK Budownictwo, jako producent domków mobilnych, dokłada wszelkich starań, aby tworzone towary były jak najwyższej jakości. Nieustanne kontrole zarówno stosowanych materiałów jak i całego procesu produkcyjnego oraz wyrobów gotowych w ogromnym stopniu eliminują ryzyko błędów i pomyłek. Przy znacznym wolumenie produkcyjnym, niekoniecznie z winy producenta domków, sporadycznie zdarzają się drobne usterki. Należą do nich np. błędy w funkcjonowaniu sprzętów AGD, niewynikające z winy użytkownika. W takim przypadku, udzielona gwarancja zapewnia pomoc w rozwiązaniu problemu.

DMK Budownictwo zapewnia 10-letni okres gwarancji na kluczowe elementy składowe domków. Należą do nich: konstrukcja, pokrycie dachowe oraz elewacja wykonana z tworzywa sztucznego. Pozostałe elementy obejmuje dwuletni okres.

 

Czy domki mobilne podlegają gwarancji?

Tak.

 

Ile lat gwarancji na domki mobilne?

W zależności od producenta domków, zazwyczaj 2 lata. Czasem wydłuża się okres gwarancji na poszczególne elementy domku.

 

Czy DMK Budownictwo udziela gwarancji na domki całoroczne i letniskowe?

Tak.

 

Ile kosztują gotowe domki całoroczne?

W zależności od rozmiaru, projektu, materiałów i wyposażenia, cena ulega modyfikacjom. Musimy się jednak liczyć z tym, że cena domku mobilnego przekracza 100 tys zł. 

 

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat domków całorocznych, skontaktuj się z nami.